» Telefon: +381 65 555 88 88

» Email: info@meganet.rs

» Jezik:

Srpski jezik English language

RZZO Užice

Separator

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA
Telekomunikacionih, signalnih instalacija i elektroenergetskih instalacija NN mreže. RZZO Užice ispostave: Arilje,Nova Varoš, Čajetina, Prijepolje, Priboj i Sjenica. Radovi na instalacijama telekomunikacionih i signalnih kablova za potrebe LAN-a, CCTV nadzora objekta, sistema protivpožarne zaštite i elektro instalaterskih radova za NN mrežu. Karakteristika objekta je umrežavanje svih objekata u jedinstvenu mrežu i ponovna izgradnja nove LAN (mreže). Nove elektro instalacije sa svim pratećim ormanima. Prethodne instalacije su bile nadzidne, improvizovane,dok su električne instalacije bile starije od 35 godina. Rekonstrukcija je zahtevala izgradnju nove mreže, instalacija i novih sistema zaštite.